Årsmötet 2024

Årsmötet valde bland annat styrelse för det kommande året

Styrelsen består nu av
Ulf Linderfalk, ordf
Göran Mattsson Sekreterare
Eva Tykesson Kassör
Maj-Britt Byström ledmot
Jonna Wigrup Ledamot