Årsmöte

Söndag den 11 februari kl 17.00 på Hanksvillefarm

Vi bjuder på en enkel måltid innan årsmötet.

För att vi skall kunna planera för mängden förtäring så vill gärna att du berättar att du kommer.

Enklast med ett mail på ravetofta@outlook.com eller

SMS till Maj-Britt Byström 073 831 94 41

Årsmötet börjar kl 18.00

Välkomna